Chcem sa zapojiť do tvorby stratégie Bratislava 2030

Bratislava 2030

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030 bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí.

Bratislava 2030

Čo je Bratislava 2030? Bratislava môže byť lepším miestom pre život. Našim cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislavy do rozvoja mesta - prostredníctvom lepšieho zmapovania ich potrieb, ako aj zapojenia do tvorby riešení a ich zavádzania do praxe. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030 bude základným kameňom budúceho…

Tím Bratislava 2030

Zloženie a členstvo  Pre zabezpečenie transparentného spracovania strategického dokumentu rozvoja mesta, Bratislava 2030 je potrebné vytvoriť riadiace štruktúry, zastrešujúce politickú, metodickú, odbornú a exekutívnu rovinu procesu v súlade s organizačnou štruktúrou magistrátu hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).   Mestská rada a Mestské zastupiteľstvo   Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Zámer spracovania strategického dokumentu…