Plán Bratislava 2030

Plán Bratislava 2030 bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí.

Metropolitné fórum

Bratislava potrebuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí svojou prácou prispievajú k jej rozvoju. Metropolitné fórum je inovatívnym nástrojom…

Tím Bratislava 2030

Na príprave Plánu Bratislava 2030 a organizácii Metropolitných fór pracuje tím z Metropolitného inštitútu Bratislavy a externí odborníci a odborníčky.…

Chcem sa zapojiť do tvorby Plánu Bratislava 2030