Dostupné vzdelanie

Vzdelanie je kľúčom k lepšej budúcnosti nás všetkých. Moderný vzdelávací systém stavia na dátach o kvalite, je prepojený a poskytuje inovatívne formy vzdelávania s cieľom pripraviť mladú generáciu na problémy a potreby budúcnosti. Takisto poskytuje informácie o kapacitách
a kvalite škôl.

Pracovná skupina

Vedúca
Ema Tesarčíková

Členovia
Jakub Bednárik, Jakub Hrbáň, Martin Kuruc, Viera Kalmárová, Tina Gažovičová, Peter Dráľ, Alena Tomanová, Viktor Križo, Mária Bednáriková, Vladimír Burjan, Ján Urban

Školstvo

Dostupné vzdelanie

Vzdelanie je kľúčom k lepšej budúcnosti nás všetkých. Moderný vzdelávací systém stavia na dátach o kvalite, je prepojený a poskytuje inovatívne formy vzdelávania s cieľom pripraviť mladú generáciu na problémy a potreby budúcnosti. Takisto poskytuje informácie o kapacitách a kvalite škôl.

Pracovná skupina

Vedúca
Ema Tesarčíková

Členovia
Jakub Bednárik, Jakub Hrbáň, Martin Kuruc, Viera Kalmárová, Tina Gažovičová, Peter Dráľ, Alena Tomanová, Viktor Križo, Mária Bednáriková, Vladimír Burjan, Ján Urban

Školstvo

Harmonogram

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia...