Kultúrne a atraktívne mesto

Divadlá, múzeá, kiná, koncerty, … toto všetko
a viac vytvára kultúrny ekosystém a patrí
k plnohodnotnému zážitku z mesta.
Naším cieľom je dostať kultúru k čo najväčšiemu počtu obyvateľov Bratislavy, a zároveň vytvoriť energické a pestré mesto pre jej návštevníkov.
 

Pracovná skupina

Kultúra

Zuzana Ivašková, Andrea Kocianová
a ostatní externí členovia zapojení do tvorby samostatnej koncepcie kultúry

Cestovný ruch

Ľudmila Novacká, Nina Erneker, Tomáš Bezoušek, Vladimír Grežo, Andrea Kocianová

Kultúra

Cestovný ruch

Kultúrne a atraktívne mesto

Divadlá, múzeá, kiná, koncerty, … toto všetko a viac vytvára kultúrny ekosystém a patrí k plnohodnotnému zážitku z mesta. Naším cieľom je dostať kultúru k čo najväčšiemu počtu obyvateľov Bratislavy, a zároveň vytvoriť energické a pestré mesto pre jej návštevníkov. 

Pracovná skupina

Kultúra

Zuzana Ivašková, Andrea Kocianová
a ostatní externí členovia zapojení do tvorby samostatnej koncepcie kultúry

Cestovný ruch

Ľudmila Novacká, Nina Erneker, Tomáš Bezoušek, Vladimír Grežo, Andrea Kocianová

Kultúra

Cestovný ruch

Schedule

News

Read the latest news about the Bratislava 2030 plan

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia...