Mobilita v meste

Zorganizovať dopravu vo veľkom rastúcom meste
je veľká výzva. Bratislava vidí budúcnosť v kvalitnej
a efektívnej verejnej doprave. Aj viac cyklotrás prirodzene zníži potrebu využívať autá, odľahči hustotu premávky ale aj záťaž na životné prostredie.

Pracovná skupina

Vedúci
Roman Alberty 

Členovia
Michal Dekánek, Peter Netri, Matúš Kužel, Peter Bánovec, Patrik Kohan, Peter Klučka, Peter Rozsár, Martin Fundárek

Mobilita v meste

Zorganizovať dopravu vo veľkom rastúcom meste je veľká výzva. Bratislava vidí budúcnosť v kvalitnej a efektívnej verejnej doprave. Aj viac cyklotrás prirodzene zníži potrebu využívať autá, odľahči hustotu premávky ale aj záťaž na životné prostredie.

Pracovná skupina

Vedúci
Roman Alberty 

Členovia
Michal Dekánek, Peter Netri, Matúš Kužel, Peter Bánovec, Patrik Kohan, Peter Klučka, Peter Rozsár, Martin Fundárek

Mobilita

Schedule

News

Read the latest news about the Bratislava 2030 plan

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia...