Bratislava potrebuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí svojou prácou prispievajú k jej rozvoju. Metropolitné fórum je inovatívnym nástrojom primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý nadväzuje na úspešné podujatia odborných občianskych platforiem z Prahy, Bratislavy či iných miest. Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú, transparentnú diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami občianskej, odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektoru. Základnou úlohou fóra v roku 2020 bude poskytovať spätnú väzbu teamu Bratislava 2030 (programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), mestskému zastupiteľstvu a podávať odporúčania riešení konkrétnych otázok súvisiacich s rozvojom mesta. Metropolitné fórum sa v roku 2020 uskutoční pravidelne raz za mesiac. 

Prečo sa ho zúčastniť?

  • budete informovaní a poskytnete spätnú väzbu pre témy pripravovaného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v bezpečnom a transparentnom prostredí,
  • rozšírite a posilníte sieť odborníkov a odborníčok, predstaviteľov a predstaviteliek Bratislavy, ktoré prispievajú k zlepšeniu života v meste
  • stretnete množstvo zaujímavých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji nášho mesta
  • spoločne prispejeme k budovaniu dôvery a spolupráce medzi odbornou verejnosťou, zástupcami a zástupkyňami, odborníkmi a odborníčkami mesta a mestských častí

Metropolitné fórum IV
Metropolitné fórum IV

Štvrté Metropolitné fórum našu prácu na Pláne Bratislava 2030 posúva do ďalšej fázy: tvorby stratégie.

Metropolitné fórum III
Metropolitné fórum III

Na treťom Metropolitnom fóre sme rozoberali ako môže Bratislava čeliť globálnym trendom

Metropolitné fórum II
Metropolitné fórum II

Druhé Metropolitné fórum rozoberalo spoločenský priestor Bratislavy

Metropolitné fórum I
Metropolitné fórum I

Prvé Metropolitné fórum otvorilo diskusiu o Pláne Bratislava 2030