Bratislava potrebuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí svojou prácou prispievajú k jej rozvoju. Metropolitné fórum je inovatívnym nástrojom primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý nadväzuje na úspešné podujatia odborných občianskych platforiem z Prahy, Bratislavy či iných miest. Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú, transparentnú diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami občianskej, odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektoru. Základnou úlohou fóra v roku 2020 bude poskytovať spätnú väzbu teamu Bratislava 2030 (programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), mestskému zastupiteľstvu a podávať odporúčania riešení konkrétnych otázok súvisiacich s rozvojom mesta. Metropolitné fórum sa v roku 2020 uskutoční pravidelne raz za mesiac. 

Prečo sa ho zúčastniť?

  • budete informovaní a poskytnete spätnú väzbu pre témy pripravovaného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v bezpečnom a transparentnom prostredí,
  • rozšírite a posilníte sieť odborníkov a odborníčok, predstaviteľov a predstaviteliek Bratislavy, ktoré prispievajú k zlepšeniu života v meste
  • stretnete množstvo zaujímavých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji nášho mesta
  • spoločne prispejeme k budovaniu dôvery a spolupráce medzi odbornou verejnosťou, zástupcami a zástupkyňami, odborníkmi a odborníčkami mesta a mestských častí

Metropolitné fórum IV

Štvrté Metropolitné fórum našu prácu na Pláne Bratislava 2030 posúva do ďalšej fázy: tvorby stratégie.

Metropolitné fórum III

Na treťom Metropolitnom fóre sme rozoberali ako môže Bratislava čeliť globálnym trendom

Metropolitné fórum II

Druhé Metropolitné fórum rozoberalo spoločenský priestor Bratislavy

Metropolitné fórum I

Prvé Metropolitné fórum otvorilo diskusiu o stratégii Bratislava 2030