Záverečná správa o vyhodnotení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (pdf)

Metropolitné fórum I

zobraziť dokumenty

Metropolitné fórum II

zobraziť dokumenty

Metropolitné fórum III

zobraziť dokumenty

Metropolitné fórum IV

zobraziť dokumenty