Šport v meste

Bratislava chce mať zdravých 
a aktívnych obyvateľov a musí im na to vytvoriť vhodné podmienky. Potrebujeme pripraviť kvalitné a funkčné športoviská pre individuálne 
aj kolektívne športy, ktoré prilákajú nielen Bratislavčanov, ale budú atraktívne aj pre veľké a medzinárodné športové podujatia.

Pracovná skupina

Členovia

Miroslav Chmelár, Ladislav Križan, Matej Lehuta, Zuzana Botíková, Branislav Strečanský, Gábor Asványi, Dávid Benedig, Barbora Koštálová

Zdravé zelené mesto

Bratislava chce mať zdravých 
a aktívnych obyvateľov a musí im na to vytvoriť vhodné podmienky. Potrebujeme pripraviť kvalitné a funkčné športoviská pre individuálne 
aj kolektívne športy, ktoré prilákajú nielen Bratislavčanov, ale budú atraktívne aj pre veľké a medzinárodné športové podujatia.

Pracovná skupina

Členovia

Miroslav Chmelár, Ladislav Križan, Matej Lehuta, Zuzana Botíková, Branislav Strečanský, Gábor Asványi, Dávid Benedig, Barbora Koštálová

Šport

Harmonogram

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia...