Starostlivosť o všetkých

Bratislave záleží na tom, aby jej občania mohli žiť plnohodnotný život. Služby majú byť dostupné pre všetkých, vrátane našich seniorov aj ľudí so špecifickými potrebami. Sociálna politika Bratislavy sa preto musí zaoberať aj témami ako bezbariérovosť a bezpečnosť verejných priestorov
či dostupnosť bývania.

Pracovná skupina

Vedúca
Lenka Plavuchová Antalová 

Sociálna oblasť

Starostlivosť o všetkých

Bratislave záleží na tom, aby jej občania mohli žiť plnohodnotný život. Služby majú byť dostupné pre všetkých, vrátane našich seniorov aj ľudí so špecifickými potrebami. Sociálna politika Bratislavy sa preto musí zaoberať aj témami ako bezbariérovosť a bezpečnosť verejných priestorov
či dostupnosť bývania.

Pracovná skupina

Vedúca
Miriama Kanioková 

Sociálna oblasť

Harmonogram

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia...